Húsvéti hangverseny

Az első tavaszi holdtöltét követő vasárnapon, húsvétkor ünnepli a keresztény világ Jézus Krisztus feltámadását.Az első keresztények örömükben az utcákra vonultak, és minden arrajárót így köszöntöttek: 
 „Krisztus feltámadott!” Mire a megszólított így válaszolt: „Valóban, föltámadott!”

Mindenki a maga tehetségével és adottságaival hirdetheti az örömhírt. A Biai Szent Anna Kórus például immár hagyományos húsvéti koncertjével. Szalai Péter karnagy vezetésével a zenei világirodalom legszebb mûveibõl adtak válogatást a templomban megjelent hallgatóságnak, de a BIAI TV élõ közvetítésén keresztül Biatorbágy lakosságának is. 

A hangversenyt a kórus férfikara kezdte a Victimae Paschali címû a XI. században írt húsvéti szekvenciával:
Föltámadt Krisztus, az én reménységem:
Galileába elõttetek mégyen.
Föltámadt Krisztus halottaiból! Tudjuk: föltámadt valósággal.
Légy te mihozzánk, gyõzelmes Király, irgalmassággal.

Ezután Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója elõtt tisztelegtek. Egyik legnagyobb mûvébõl, a Krisztus oratóriumból énekelték az egyik legismertebb tételt, az áttetszõen szép húsvéti himnuszt. Majd Orlando di Lasso következett: Húsvét van. Aquinói Szent Tamás Pange lingua kezdetû himnuszát Kodály Zoltán megzenésítésében adták elõ. Ezután az egyik legismertebb egyház-zenész és karnagy, Bárdos Lajos kórusművei következtek: Krisztus virágunk; dicsõség, szent áldás és Ascendit Christus. Az énekkar befejezésként Palestrina, Halmos László és Lotti mûveivel adott hálát.

Az örömzenélést Szalai Péter karnagy és kántor a templom orgonáján folytatta. Jozef Varga és Lemmens darabok után Liszt Ave Maria következett, majd egy rövid improvizáció. Befejezésként Krebs B-A-C-H fúgáját és Charpentier Te Deum prelúdiumát hallgattuk meg.

A hangverseny legnagyobb erénye, hogy a zenészek és a hallgatóság egymásra talált Krisztus feltámadásának örömhírében.