Könyvajánló

Családi Biblia

Családi Biblia (Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás)

A Szent István Társulat Szentírás-bizottsága Dr. Rózsa Huba vezetésésvel a közel-múltban elkészítette a Biblia revideált magyar kiadását, hogy egy új, korszerű – kivitelében az olvasók igényeit messzemenően figyelembe vevő Ó- és Újszövetségi Szentírást adhassunk a magyar hívek kezébe.

www.stephanus.hu/reszletek.asp

Családi Biblia

A Viskó

Egy, a telepesek által elhagyott rozoga, rossz emlékeket idéző viskó (A Viskó) egyszeriben döbbenetes titkok tárházává válik, ahol izgalmas találkozások során a megbocsátás gyógyító ereje és hatalma is felragyog egy sebzett szív számára.
Mackenzie Allen Philips legfiatalabb lányát – Missyt – a családi nyaralás közben brutálisan meggyilkolják. Véres ruháit az oregoni vadon mélyén egy rozoga épületben (A Viskóban) találják meg. Négy évvel később – mély, gyötrő szomorúság közepette -, Mack (az apa) egy rejtelmesen és fájdalmasan gyanús levelet talál a levelesládájában – látszólag Istentől! Arra kéri őt, hogy térjen vissza a viskóhoz egy hétvégére. Viaskodva önmagával és saját józan eszével, egy téli délutánon mégis útra kel. Oda tér vissza, ahol a legsötétebb rémálom kezdődött el négy évvel azelőtt… Amit ott talál, örökre megváltoztatja az életét!…

www.immanuel.hu/visko.php

Családi Biblia

Bibliai történetek gyerekeknek

Szent Péter sarui többet tudnak, mint ő maga?
Ki készítette el az öt kenyeret és a két halat?
Mi lett volna, ha Gábriel arkangyal eltéveszti a házszámot?
Honnan jött az árulásért fizetett harminc ezüst?

A mesélő, Bruno Ferrero azt vallja, hogy az igazsághoz vezető legrövidebb út akár egy kis történet is lehet.

www.ungmind.hu/dbk/bibliai_tortenetek_gyermekeknek.html

Családi Biblia

Jézus terében

A húsvéti hit és a vallások párbeszéde
Egy nem mindennapi Jézus-könyvet vehet kézbe az olvasó: aszerző – napjaink krisztológiájában szokatlan módon – úgy mutatja be Jézust, mint az Istennel és az emberekkel való érintkezés környezetét, eleven közegét, erőterét.

www.benceskiado.hu/

Családi Biblia

Iránytű a Végtelenhez - Csaba testvér gondolatai az isteni parancsolatokról

Isten egyik legcsodálatosabb vonása, hogy megszólal, megszólít, és ebből a párbeszédből élet, fény fakad az életünkben. Talán az emberi civilizáció egyik legmeghatározóbb Istennel folytatott beszélgetése Isten tíz, életet jelentő szava, a „Tízparancsolat” és a Jézus Krisztus által megfogalmazott „szeretet parancsa”. Az életre, boldogságra vezető isteni tanácsok, útmutatások, a köztudatba mint „parancsolatok” ivódtak be, a szabadság korlátját, a kibontakozás kerékkötőjét is jelentik, ezért sokan kapásból elutasítják őket. Számomra a parancsolatok a teljes, a boldog életre vezető isteni útjelző táblák, a sivatagban eltévedt vándoroknak az oázishoz vivő utat mutatják. Vagy a rejtett kincsek megtalálásához vezető térkép, mely hihetetlen gazdaggá, boldoggá tehet. Ahogyan az aeronika törvényei nem gúzsba kötik az ember repülés utáni vágyát, hanem pont ellenkezőleg, utat nyitnak a kék ég felé, ugyanúgy hiszem, hogy az isteni parancsolatok a boldogságra vágyó embernek megmutatják a kiteljesedés, az örömteli lét felé vezető egyetlen utat. Általuk teljesedhet ki az ember, nőhet szeretetben alázattal oda, hogy Teremtőjével egy asztalhoz ülhessen.

Könyvünkkel nemcsak megismertetni, körbejárni szeretnénk Istenünk drága tanácsait, hanem szeretnénk megkedveltetni, megszerettetni őket, hogy bátran merjük életünk döntéseiben iránytűként használni, létünk alapvető döntéseibe beépíteni.

www.helikon.hu/termek/bojte-csaba/Iranytu-a-Vegtelenhez…