Kegytárgyaink felújítása

Szeretettel kérjük és várjuk a hívek segítségét az egyházközség tulajdonában lévő megrongálódott kegytárgyak felújításához. Adományaikat a templom belső bejáratnál lévő perselybe helyezhetik el, vagy a plébániai fogadóórákon személyesen adhatják át.
Hálával köszönjük az eddig érkezett nagylelkű támogatásaikat!

Az értékmegőrző gyűjtésről

A FORRÁS egy korábbi számában, az Oltáregyletet bemutató írásban, ígéretet tettünk arra, hogy a templomhoz tartozó tárgyi emlékek megőrzését, felújítását támogató kezdeményezésünkről tájékoztatjuk Önöket. Erről, a szentmisén meghirdetett gyűjtés részleteiről olvashatnak a következőkben. 

A családon belül fontos a felmenők emlékének, a család gyökereinek ápolása. Ha lejegyzett családfa nem is, egy-egy kedves történet vagy féltve őrzött tárgy szinte minden családban megtalálható. Az elődeinkkel való ilyenfajta összekapcsolódás nagy örömet és talán biztonságot is jelent: erőt ad jó példájuk, hibáik tanulsággal szolgának.

Templomi közösségünk, a mi nagyobb léptékű családunk, múltjának ápolása közösségünk jövőbe vetett hitének is bizonyítéka. Az egyházközség története, templomunk története, szokásaink és épített, tárgyi emlékeink a múlt darabkái, gyermekeink öröksége. Felelősségünk van abban, hogy mit hagyunk rájuk, milyen szemléletmódot tanítunk nekik: a megőrizve építkezés vagy a rombolva újítás tudományát.

Egyházközségünk kisközösségeinek köszönhetően egyre színesebb élettel telik meg a templom és a többi közösségi hely. Imaórák, szentségimádás, hittanórák, koncertek és próbák, baba-mama kör és egyéb gyerekprogramok építik a közösséget, kimondva vagy kimondatlanul az egykori körök és egyletek jó példáját követve.

A felújított templom és a közvetlen környezetünkben megszépült tárgyak sora pedig azt jelzik, hogy egyházközségünk tárgyi emlékeinek ápolása is fontos sokak számára.

Az eredetileg a főoltárt ékítő festmény felújítása, amely ma a jobboldali mellékoltárt díszíti, valamint ennek aranyozott keretezése, a templom főkapujának példaértékű restaurálása a hívek összefogásából valósulhatott meg, mindannyiunk örömére. Az egykori sekrestyeszekrény csúcsdísze egy nagylelkű adománynak köszönhetően szépült meg, a Télikápolnában látható.

A felújításra váró tárgyak között körmeneti keresztek, festett fa szobrok és az eredeti sekrestyeszekrény is szerepelnek. A restaurálási költségek néhány tízezer forinttól a százezres nagyságrendig terjednek.

A szentmisén meghirdetett gyűjtés tehát hosszú távra szól.

A gyóntatószék melletti persely fölött olvasható felhívás a soron következő műtárgyakat mutatja be. A két térdeplő angyal szobra feltehetően a templom eredetei főoltárához tartozott. A kopott fehér festékréteg alatt arany indákkal ékített égszínkék ruhát viselő angyalok finom metszésű arca és gesztusaik az őket alkotó mester / művész tehetségét és az egykori megrendelő / megbízó igényességét bizonyítják.

Az adományok függvényében megújuló tárgyak a templom és a közösség által használt terek díszeivé válhatnak.

Ehhez kérjük az Önök segítségét, nagylelkű adományaikat!

Tótpál Judit