Karitász

A Katolikus Karitász a Magyar Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezete. Célja, hogy nemre, korra és felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül segítse a rászorulókat, bajba jutottakat, betegeket a különböző segélyakciók keretében, és szociális, egészségügyi intézetek fenntartása útján. A szeretetszolgálat védőszentje Árpád-házi Szent Erzsébet.

„Ebben az életben nem tehetünk nagy dolgokat. Csak kis dolgokat tehetünk, nagy szeretettel.”
(Kalkuttai Szent Teréz)

Kérjük a kedves testvéreket, hogy ha ismernek a környezetükben rászorulót, akiknek segítséget tudunk nyújtani, jelezzék felénk. Amennyiben munkánkat önkéntesként, felajánlott idejével szeretné támogatni, nagy örömmel fogadjuk! De pártoló segítőket is várunk, akik alkalmanként kapcsolódnának hozzánk.

Marlokné Zsuzsa
06-30-19-777-13; ill. a szentmisék után

Már az őskeresztények idejében – Jézus példáját követve – felkarolták az elesetteket, betegeket.
Magyarországon a különböző szeretetszolgálati formákat összefogó szervezett karitász megalakítását először Prohászka Ottokár kezdeményezte.

A kommunista diktatúra a legtöbb egyházi szervezetet, köztük a karitászt is felszámolta. De azt tudjuk, hogy itt a Biai Egyházközségben a Rózsafüzér Társulat „leple” alatt tovább élt a szeretetszolgálat.

A rendszerváltás után a Karitász újjászerveződött és hamar kialakult az országos karitász hálózat. Jelenleg 802 plébániai karitász csoport működik több mint 10 000 önkéntessel.

 „A szeretet annyit jelent, hogy nem vagyok egyedül, az egyik kezemet az Úristen fogja, a másikkal én fogom embertársaim kezét.” (Sík Sándor)

2006-ban Varga Imre plébánosunk sürgető szorgalmazására alakult meg Bia Plébánia karitász csoportja. Fő célunk és feladatunk a környezetünkben élő bajbajutottak, rászorulók felkutatása, megsegítése, támogatása, idősek, betegek látogatása. Minden esetben a Katolikus Egyházat képviseljük; a felkeresett embereknek elvisszük egyházközségünk gondoskodó szeretetét.

Jelenleg 7 fő állandó önkéntesünk van, akik önzetlenül és jó szívvel vállalják, hogy a szervezett katolikus szeretetszolgálatban részt vesznek és idejük egy részét erre fordítják: adományok fogadása, lekönyvelése, szétosztása, országos és egyházmegyei programok befogadása, illetve ezek megvalósítása helyi szinten.

Munkánkhoz segítséget jelent az egyházmegyei központból kapott iránymutatás, a továbbképzések, a lelki napok. Anyagi forrásként meg kell említenünk a Szent Erzsébet-napi gyűjtésből kapott 40%-ot, a jó szándékú emberek által felajánlott támogatásokat, a tárgyi adományokat.

A szeretetszolgálatot közösségben gyakoroljuk. Igyekszünk havonta találkozni, beszámolni eredményeinkről, sikereinkről, megbeszélni az aktuális feladatainkat, egyeztetni terveinket.

Az irgalmasság testi és lelki cselekedeteink helyes megvalósításához ad útmutatót a
Segítés tízparancsolata:

1.Igazán segíteni csak szeretetből lehet.
2. Kétszer segít, aki gyorsan segít. A bürokrácia a karitász halála.
3. A bajbajutottat sohase alázd meg: érezze, hogy örömmel segítesz.
4. Úgy segíts, hogy a rászoruló saját magán is segíthessen. Vezesd rá az öntevékeny segítésre.
5. Ne alamizsnát adj, hanem igyekezz a bajt gyökerében orvosolni.
6. A bajbajutott nem eset, hanem személy. Vedd emberszámba, törődj vele, szánj rá időt, türelmet, őszinte érdeklődést.
7. Vedd elejét a visszaéléseknek. Járj utána a fontosabb ügyeknek.
8. Kínos pontossággal számolj el minden fillérről, és köszönj meg minden adományt.
9. A segítés nem monopólium, de nem is konkurencia. Segíts annak, aki segíteni akar.
10. Ne várj hálát. Ne sértődj meg. Ne légy kicsinyes. Imádkozz azokért, akiket Isten a szeretetedre bízott.

„A szeretetre – a karitászra – mindig szükség lesz, még a legigazságosabb társadalomban is.
Nincs olyan igazságos állam, mely fölöslegessé tehetné a szeretet szolgálatát. Aki a szeretetet meg akarja szüntetni, arra törekszik, hogy az embert, mint embert szüntesse meg. Vigasztalásra és segítségre szoruló szenvedés mindig lesz. Magányosság mindig lesz. Olyan anyagi szükséghelyzetek is mindig adódnak, melyekben a megélt felebaráti szeretet segítségére van szükség.”
(XVI. Benedek pápa – Deus caritas est)

A Karitász munkatársak imája

Köszönöm, Uram, hogy ma is szerettél engem.
Lehetővé tetted, hogy viszontszeresselek.
Elém hoztad embertestvéreimet, akikben
Felismerhettelek téged, és jót tehettem velük.
Köszönöm, Uram, hogy a te akaratodat
Cselekedhettem. Kérlek bocsáss meg nekem,
Ha megbántottam embertársaimat!
Kérlek, Uram, növeld bennem az alázatot
És a szolgáló szeretetet!
Árassz el a Szentlélek erejével,
Hogy feladataimat örömmel végezzem!
Add Uram, hogy a hitben és a Te szeretetedben
Minden körülmények között kitartsak!
A szeretetemről ismerjék meg embertestvéreim,
Hogy tanítványod vagyok.
Add Uram, hogy mindennap hálát tudjak adni
Az életemért és a rám bízottakért!
Köszönöm, Uram, hogy ennyire szeretsz minket.
Ámen